fbpx

ÁSZF

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a mixtreme.hu weboldalon (a továbbiakban: Szolgáltató) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Baráth Levente

Székhely/Telephely: 1081 Budapest Bezerédj u. 9. 

Levelezési cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 170. fsz. 1.

Adószám: 67402203-1-42

Közösségi adószám: HU67402203

E-mail cím: mixtreme.videos@gmail.com

Telefon: +3630 9333340

3. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon a Szolgáltató e-learning kurzusokat értékesít a Felhasználóknak.

Kurzusok:
-Videó vágás kezdőknek Premiere Pro-val (28 lecke, 4+ órányi video anyag)

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

 A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

 A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! Ennek a kíréslete jogi eljárás indítását teheti szükségeség a Szolgáltató részéről.

A honlapon található oktatóanyagok csak személyes használatra engedélyezettek, ezeket továbbéretékesíteni, vagy ezen anyagokat saját oktatóanyagok készítése céljából másolni szigorúan tilos! A honlapon található oktatóanyagokat különös tekintettel a videóanyagokra csak valós idejű megtekintéssel (streaming) jogosul a Felhasználó megtekinteni, nem töltheti le semmilyen adathordozóra a saját eszközeire.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. A rendelés menete

A. A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ha még nem regisztrál, akkor a vásárlás befejezésével regisztrált vásárlóvá válik. Ily módon a jövőben bármikor hozzá fog férni a megvásárolt elektronikus termékeihez ellenőrizheti vásárlási előzményit. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, itt kérhet magának új jelszót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Fiókom menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a bejelentkezés gombot. 

B. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa ,hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés lezárva visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor. 

5.2. Számla

A Szolgáltató papíralapú, Áfa mentes, Forint számlát állít-e ki és küld meg emailben a vásárlónak a fizetés után 24-48 órán belül.

5.3. Fizetés

A kurzus ára forintban értendő.

Bankkártyás fizetés Paypallal: A kényelmes és biztonságos online bankkártyás fizetést a világ legnagyobb nemzetközi bankkártyás fizetési szolgáltatója a Paypal Europe S.á.r.l. nyújtja.

Bankkártyás fizetés Borgunnal:

Az elfogadott kártyák: MASTERCARD, MAESTRO, VISA, VISA Electron.

Webáruház online fizetési rendszerét a BORGUN Payments biztosítja. Az Online fizetési rendszerhez történő kapcsolódást és bankkártya adatfeldolgozást, biztonságos SSL kapcsolat mögött a BORGUN Payments bonyolítja le. Ezzel vásárlóink adatai biztonságban maradnak, és a tranzakciókról a felhasználó email címére a BORGUN közvetlen küld értesítőt, vásárlási elismervényt.

A vásárlás technikailag úgy megy végbe, hogy a bankkártyával történő fizetési mód választása után a vásárló böngészője átirányításra kerül a BORGUN Payments biztonságos honlapjára, ahol a kártyabirtokos megadja a bankkártya adatait így azok sem cégünk, sem más illetéktelen személy birtokába nem juthatnak. A megadott adatokat, csak a bank szervere és az Ön gépe látja. A sikeres tranzakciót követően a böngészője visszaugrik a weboldalunkra, ahol igazoljuk a sikeres vásárlást.

Banki adatok átutaláshoz:   Baráth Levente   //  számlaszám: 10918001-00000067-36240006

5.4. Szállítás

A  fizetést követően azonnal megjelenik és hozzáférhető a megrendelt kurzus a felahasználó fiókjában.

6. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni  e-mailben. Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,

olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál.

6.1 Pénzvisszafizetési garancia

A szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a vásárló elégedetlen a tanfolyammal, visszafizeti annak vételárát a következő feltételek mellett:

-A vásárló elvégezte az összes leckét.
-A vásárló emailben indokolta elégedetlenségének okát a szolgáltató felé.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Baráth Levente

Email cím: mixtreme.videos@gmail.com
Telefon: +36309333340

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát levélben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
 • Bírósági eljárás kezdeményezése,

8. Egyéb

8.1. ÁSZF, árak módosítása

 A Szolgáltató jelen ÁSZF-t, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

8.2. Technikai korlátok

 A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9. Adatkezelés

A szoldálgató a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. .

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

10. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

 1. évi LXXVI. törvény
  A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 2. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 4. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
  vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól